Privacyverklaring

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Oorlogsdagboekbetsrenkema.nl beheerd door erven Bets Renkema.

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens we verzamelen en verwerken en met welke doeleinden ze worden gebruikt. Dit statement is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die je aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via een inschrijfformulier of een bestelling op onze website. 

We hechten groot belang aan jouw privacy en nemen daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht rondom het behandelen en beschermen van persoonsgegevens.  

We verwerken data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Als jouw gegevens veranderen, stuur dan een e-mail naar 

info [at] oorlogsdagboekbetsrenkema.nl

Gebruik van persoonsgegevens 
Bij het bestellen van producten of wanneer je gebruik maakt van onze diensten laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. We verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens. Dat is namelijk afhankelijk van welke diensten en functionaliteiten op onze website je kiest te gebruiken.  

Persoonsgegevens  
Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die je op onze website gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:  

  • naam
  • adres  
  • e-mailadres  
  • technische meetgegevens van de apparatuur zoals IP-adres, identifiers in cookies en jouw surfgedrag op de website 

Doeleinden  
Door akkoord te gaan met dit statement geef je expliciet toestemming in de zin van artikel 6 lid 1 sub a van de AVG voor het verwerken van de persoonsgegevens voor de hierna genoemde doelen. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken of wijzigen. We verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten jij gebruikt):  

  • Jouw aanvraag om een (online) dienst af te handelen.  
  • Om jou de mogelijkheid te bieden artikelen te bestellen via onze websites en gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten op de websites.  
  • Om jouw vragen te beantwoorden of jouw klachten te behandelen via sociale media, e-mail, per post of telefonisch.  
  • Om de website te verbeteren.  

Verstrekking aan derden  
We geven de door jou verstrekte gegevens alleen door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de levering van de door jou bestelde producten, of aangevraagde diensten.  

Beveiligen en bewaren  
We nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. We zorgen dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. We bewaren gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat we de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door jou gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die we langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.  

Minderjarigen  
Als je 13 jaar of jonger bent, dan mag je uitsluitend onder toezicht van jouw ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze website.  

Wijzigingen in deze privacyverklaring 
We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Jouw gegevens gebruiken we nooit zonder toestemming voor andere doeleinden. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.  

Inzage en wijzigen van jouw gegevens  
Stuur ons een e-mail wanneer je je gegevens bij wilt werken of verwijderen, info [at] oorlogsdagboekbetsrenkema.nl .  

Autoriteit Persoonsgegevens 
Natuurlijk helpen we je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.  

Inwerkingtreding  
Deze privacyverklaring is in werking getreden op 07-09-2021.